woman male like reply

Nedenben.com, insanların konuşmaya ve tartışmaya ihtiyaç duyduğu konularda içerikler sunan; kullanıcılarının birbiri ile iletişim halinde olduğu ve amaçlarına uygun biçimde belirlenmiş yayın ilkeleri olan bir sosyal medya platformudur.

Nedenben.com’un yayın ilkeleri, benimsediğimiz değer, ilke ve standartların ortaya konulması ve dile getirilmesidir:

DOĞRULUK İLKELERİ

 • Sitede yer alan haber ve içerikler, kullanıcılar tarafından oluşturulmakta olup, araştırılmadan ve gerçekliğinden emin olunmadan ana sayfamızda yer almaz. Bu nedenle doğruluk ve güvenilirlik, sitemizin baz aldığı en önemli değerdir. Bu doğrultuda, insanları doğru yönlendiren, gerçeklik bağından uzaklaşmadan tarafsız içerikler sunmak, en büyük önceliklerimizden biridir.
 • Tarafsızlık ve doğruluk ile bağdaşmayan içerikleri olabildiğince az sayıda tutabilmek ve bu tip içerikleri kaldırmak ya da düzenlemek en önemli hedeflerimizdendir.

SAYGI İLKELERİ

 • Gerek kullanıcılarımızın gerekse site yönetiminin yayınladığı içeriklerde hiç kimseyi; ırkı, cinsiyeti, yaşı, sağlığı, siyasi görüşleri, sosyal düzeyi, toplum görüşü, cinsel yönelimi ve dini inançları açısından ayrıştırmamaya ve onları incitecek içerikleri yayınlalamaya; çocuklar, engelliler, azınlıklar gibi özen gösterilmesi gereken kesimlere bilinçli olarak olumsuz etkide bulunmamaya özen gösteririz.
 • Kin ve nefret duygusunu ortaya çıkaracak içeriklere asla izin vermeyiz.
 • Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlamayız. Bu özgürlüğe müdahalede bulunan içeriklere müsaade etmeyiz.
 • Şiddet, zorbalık ve olumsuz özellik içeren davranışları özendiren paylaşımlardan uzak durur, bireylerin kişisel özellikleri ve insani duygularını incitecek içerikleri yayınlamaktan kaçınırız.
 • İçeriklerimizde, insanları olumsuz yönde etkileyebilecek, onları suça yönlendirecek ve çocukların zihinsel gelişimlerine zarar verecek detaylardan kaçınır, bu tip içeriklerden uzak durmaya azami özeni gösteririz.

KİŞİ HAKLARI İLKELERİ

 • İçeriklerimizde, kişi ve kuruluşları aşağılayıcı ve iftira niteliğinde paylaşımlara yer vermeyiz. Kullanıcılar tarafından oluşturulan kötü amaçlı paylaşımları kaldırmaya azami önemi gösteririz.
 • Nedenben.com olarak, insan haklarına ve kişi onuruna saygılı davranmak önem verdiğimiz değerlerdendir.
 • Özel hayatın gizliliği sitemizin en önem verdiği kurallardan biridir. Kullanıcılar tarafından özel hayatın ihlal edildiği paylaşımlar kaldırılır ve kişilerin özel hayatlarının aleni biçimde paylaşılmasına izin verilmez.

TARAFSIZLIK VE DÜŞÜNCE ÇEŞİTLİLİĞİ İLKELERİ

 • Kullanıcılarımız, sitede yayınlanan içeriklerinin ana üreticileridir. Bu yüzden farklı düşüncelerin ortaya konmasını destekleriz. Sitemiz, tüm bu farklılık içinde nesnelliği sağlar ve her görüşe eşit mesafede yaklaşır.

DÜRÜSTLÜK VE BAĞIMSIZLIK İLKELERİ

 • Nedenben.com kullanıcıları, ticari baskıların ya da kişisel çıkarların sitemizde etkili olmadığına güvenebilmelidirler.
 • Başka kaynaklardan alınan, toplanan, bir araya getirilen kopyala-yapıştır içerikler tespit edildiği andan itibaren yayından kaldırılır.
 • Başka bir basın-yayın organı ya da sosyal medya platformunun özgün içeriğini kendi içeriğimiz gibi yayına sunmayız.
 • Yapı olarak bizimle benzeşen Türk sitelerden içerik almamayı ilke ediniriz.