woman male like reply
Sorular

Varligin özünde hangi gerçeklik/gerçeklikler bulunmaktadir?


Monizm(tekçilik): Var olan her seyin tek bir gerçeklikten oldugunu söyleyen görüs. Eger bu gerçeklik maddi olursa Maddeci Monizm, ruh, zihin gibi manevi gerçeklikler olursa Idealist Monizm (Hegel) adini alir. 


Düalizm(ikicilik): Var olan her seyin iki gerçeklikten oldugunu söyleyen görüs. Varligi hem madde hem idea olarak kabul etme. (Decartes)


Plüralizm(çokçulu): Varligin çok sayida gerçeklikten olustugunu söyleyen görüs. (Empodokles)