woman male like reply
Sorular

Statü meraklısı mısınız? Statülere ve bulunduğunuz konuma önem verir misiniz?

Hayatta bir yere gelememiş ve hiçbir durumda hayat becerisi gösterememiş insanların yaşadığı sendromdur koltuk sevdalısı olmak. Üzerine atfedilen bir etiketi onu yücelten bir unsur olarak görmek büyük bir kişilik karmaşasıdır. 

Siz böylesi bir karakter sıkıntısı yaşıyor musunuz? Sizin için koltuk sevdalısı denilebilir mi?

#GölgeAdam