woman male like reply

NedenBen.com internet sitesini kullanmak ve üye olmak için öncelikle bu sözleşmenin tamamen okunup, onaylanması gerekmektedir. Sözleşmeyi okumadan ve özgür iradenizle onaylamadan siteyi kullanmayınız.

NedenBen.com sitesine üye olduğunuz takdirde aşağıdaki sözleşmenin her bir maddesini okuyup özgür iradenizle onaylamış sayılırsınız.

İşbu bu kullanıcı sözleşmesi ve gizlilik politikası, NedenBen.com yönetimi tarafından oluşturulmuş ve NedenBen.com üzerine yayınlanarak, herkes tarafından erişilmesi ve okunması uygun hale getirilmiş ve sözleşme yürürlüğe girmiştir.

TANIMLAR:

NedenBen: www.nedenben.com ana alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adları üzerinden erişimi mümkün olan içeriklerin tamamı.

Kullanıcı: NedenBen’e üye olan, üye olmadan siteye herhangi bir yolla erişen ya da NedenBen’i ziyaret eden tüm kişiler “Kullanıcı” olarak anılacaktır.

Üye: İşbu Kullanıcı Sözleşmesini özgür iradesi ile onaylayıp NedenBen’de yeni üye profili oluşturan, reklam, internet yayın organları ve sosyal medya siteleri vasıtasıyla bağlantı oluşturup NedenBen‘e kayıt olan ve NedenBen‘de yalnızca üyelerin gerçekleştirebileceği işlemleri kullanan kullanıcılar “üye” olarak anılacaktır.

İçerik: NedenBen‘den erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, resim, video, rakam ve benzeri görsel-işitsel imge ve işaretler ile NedenBen’de paylaşılan diğer her türde belgenin tümü “içerik” olarak adlandırılır.

İçerik Sağlayıcı: NedenBen içerisinde içerikleri oluşturan, yazan ve yayınlayan her kullanıcı “içerik sağlayıcıdır.” NedenBen ve yönetimi, içerik sağlayıcıların paylaşımlarından hukuki olarak sorumlu değildir. Yayınlanan içeriklerden dolayı hukuki sorumluluk tamamen içerik sağlayıcıya aittir.

Hizmet: NedenBen kullanıcılar ve üyeler arasındaki iletişimi sağlayan bir platform olarak hizmet vermektedir. Bu hizmet yalnızca NedenBen altyapısının kullanılmasından ibaretir. NedenBen aracılığı ile gerçekleştirilen paylaşımlar ve üyeler arasındaki iletişime NedenBen’in herhangi bir müdahalesi yoktur ve hukuki sorumluluk kullanıcılar ile üyelere aittir.

  1. GENEL HÜKÜMLER

1.1 İşbu Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır); www.nedenben.com alan adlı internet sitesinin,sahibi ve NedenBen‘in her türlü fikri ve sınaî mülkiyet hakkının sahibi ve tek yöneticisi olan ve Fethiye-MUĞLA adresinde yerleşik NedenBen.com (bundan böyle “Yönetim” olarak anılacaktır) ile NedenBen‘in içerik sağlayıcıları tarafından oluşturulan içeriğinden yararlanmak isteyen kişi (bundan böyle “Üye” ya da “Kullanıcı” olarak anılacaktır) arasında geçerli olup NedenBen‘i kullanmak için gereken hüküm ve şartları belirlemektedir.

1.2. Tanımlar maddesinde belirtilen her türlü hüküm ile birlikte kullanıcıların, NedenBen tarafından gönderilen tüm bildirimleri ve işbu üyelik sözleşmesini özgür iradesi ve açık rızası ile kabul etmiş sayılır.

1.3. Üyeler, işbu sözleşmeyi kabul etmelerinin yanında, sözleşme yapmak için gerekli olan fiil ehliyetine sahip olduklarını ve bu sözleşmenin üyeleri bağlayıcı nitelikte olduğunu beyan, taahhüt ve kabul ederler.

1.4. Üye kabulü yalnızca yönetim tarafından gerçekleştirilir. Yönetim hiçbir sebep göstermeden üyelerin üyeliklerini kabul etmeme yetkisine sahiptir. Ayrıca onaylanmayan, kabul edilmeyen ya da silinen üyelikleri geçersiz hale getirme yetkisi de yine yönetimin inisiyatifindedir. Yönetim, hiçbir sebep göstermeksizin üyenin üyelik hesabını silebilir, dondurabilir. Üyeler herhangi bir kabul edilemem, üyelik silme ya da üyelik dondurma sebebiyle herhangi bir tazminat talep edemezler.

1.5. NedenBen yalnızca tek kişinin kullanabileceği üyelikler sunmaktadır. Bu üyelikler devredilemez, ortak kullanılamaz. Ortak kullanım ya da devir ile ilgili çıkacak herhangi bir sorundan NedenBen sorumlu değildir.

1.6. NedenBen e-posta adresi ile üye olunabilen bir platformdur. Üyenin kayıt olduğu e-posta adresi aktif ve geçerli kabul edilir. NedenBen ile üye arasındaki tüm iletişim bu e-posta aracılığı ile gerçekleştirilir. E-posta adresinin yanlış olması, pasif olması ya da üyeye ait olmaması durumlarından NedenBen hiçbir şekilde sorumlu değildir.

1.7. NedenBen’e üyelikler e-posta adresi ile yapılır ve her e-posta adresi yalnızca bir kez kullanılır. Aynı anda bir e-posta adresi ile iki üyelik kullanılamaz. Üyeler, e-posta adresilerini, kullanıcı isimlerini ve hesap şifrelerini korumakla yükümlüdür. Oluşabilecek kusurlu davranışlardan NedenBen hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Şifrenin korunamaması durumunda yükümlülük üyeye aittir.

1.8. Üye, kendi kullanımına tahsis edilmiş olan kullanıcı adları ve hesap şifrelerini korumak ve saklamak ile yükümlüdür. Üye kendine ait şifreleri üçüncü kişilerle paylaşamaz. Üçüncü kişilerle paylaşım sonucunda oluşabilecek sorunlardan NedenBen sorumlu değildir. Üye, kendisine ait hesap şifresinin başkası tarafından izinsiz kullanıldığı öğrendiği takdirde hemen yönetime bildirme sorumluluğundadır. NedenBen yönetimi, izinsiz kullanım sonucunda oluşabilecek sıkıntıları engellemek amacıyla hesabı askıya alma, dondurma, kapatma ve silme haklarına sahiptir. Hesap şifrelerinin korunması ile ilgili her türlü hukuki sorumluluk üyeye aittir.

1.9. Üyeler, hesaplarının ve şifrelerinin korunmasının kendi sorumluluğunda olduğunu kabul etmekle birlikte izinsiz kullanımları yönetime bildirme sorumluluğundadır. İzinsiz kullanım yönetime bildirilmediği takdirde, NedenBen üyesi üçüncü kişilerin ya da NedenBen’in zarar görmesi durumunda üye bu zararı tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

1.10. Üyeler, kullanıcı hesaplarını ve şifrelerini üçüncü kişilerin kullanımına açamazlar. Tek kişiye ait hesabın üçüncü kişilere açılması sebebiyle ortaya çıkabilecek tüm zararlardan üye sorumludur ve bu zararı tazmin edeceğini kabul eder. NedenBen üçüncü kişilerin kullanımına açılan hesaplardan doğacak zararlardan sorumlu tutulamaz.

1.11. NedenBen, içerik sağlayıcıları tarafından oluşturulan her türlü soru-cevap, düşünce yazısı, resim, fotoğraf gibi içerikleri tanıtım, organizasyon, reklam amacıyla ve sosyal medya platformlarında kullanabilir. Üyeler, içeriklerinden dolayı herhangi bir tazminat isteme hakkına sahip değildir.

1.12. Üyeler, içerikleri NedenBen’e yükledikleri andan itibaren, silme, değiştirme ve düzenleme haklarına sahip değildir.

1.13. NedenBen’in uygulayacağı, reklam, promosyon, yarışma gibi uygulamalar için ortaya konulacak kurallar işbu sözleşmenin birer parçası haline gelirler. Üyeler, oluşturulacak yeni kuralları kabul etmiş sayılırlar. Yeni ortaya konulan maddeler ile işbu sözleşme, NedenBen aracılığı ile oluşturulmuş diğer kurallar arasında bir anlaşmazlık olması durumunda yeni kurallar yürürlükte sayılır ve anlaşmazlığın gideirlmesinde yeni hükümler uygulanır.

1.14. Üyeler, kullanıcılar ve içerik sağlayıcıları, siteye yükledikleri soru, cevap, düşünce yazısı gibi her ne ad altında olursa olsun sağladıkları içeriklerden dolayı herhangi bir maddi talepte bulunamazlar. İçeriklerin tamamen üyenin inisiyatifinde olduğu ve tüm hukuki sorumluluğun üye, kullanıcı ve içerik sağlayıcıya ait olduğu peşinen ve özgür irade ile kabul edilir.

1.15. Üye, kullanıcı ya da içerik sağlayıcının sözleşmeye aykırı her türlü davranışından ötürü yönetimin tazminat talep etme ve zararların karşılanması hakkı saklıdır.

1.16. İşbu Sözleşme NedenBen herhangi bir sebeple dondurulur, durdurulur ya da yayından kaldırılırsa askıya alındığı kabul edilir.

  1. KARŞILIKLI HAK VE SORUMLULUKLAR

2.1. Üyeler ve Kullanıcılar NedenBen üzerinde gerçekleştirecekleri tüm işlemler ve görüntüleme, siteye erişme durumunda Türkiye Cumhuriyeti ilgili mevzuatlarının hükümlerinin uygulanacağını kabul ederler.

2.2. Üye, yürürlükte olan kanun, mevzuat ve hükümleri bilmediğini ve söz konusu yaptırımları bilecek duruma haiz olmadığını iddia edemez. Yönetim, mevzuata aykırı olarak gördüğü her türlü soru, cevap ya da düşünce yazısını paylaşmama, silme, kaldırma hakkına sahiptir.

2.3. Yönetimin NedenBen’de eklenen herhangi bir içerik ya da bilgi sebebiyle yaptırım ile karşı karşıya kalması durumunda yaptırımı üye, kullanıcı ya da içerik sağlayıcıya rücu ettirme hakkına sahiptir.

2.4. Yönetim, herhangi bir sebep göstermeksizin üyeliği askıya alma, durdurma, kapatma gibi hakkına sahiptir ve bu durumda üyeye karşı yönetimin hiçbir sorumluluğu yoktur.

2.5. Yönetim, NedenBen içerisinde sunduğu hiçbir hizmet için üyeye herhangi bir garanti vermez. Yaşanan kapatma, geçici durdurma, erişimi kısıtlama gibi konular yönetimin inisiyatifindedir.

2.6. Yönetim, üyeliği iptal yetkisinde olduğundan herhangi bir sebep gösterme ya da üyelik iptali için herhangi bir ihbarda bulunma sorumluluğunda değildir. Ayrıca yönetim, üye ile üyelik sözleşmesini tek taraflı sonlandırma hakkına sahiptir. Üyeliğin ortadan kaldırılması, silinmesi, iptal edilmesi ya da sözleşmenin fesh edilmesi durumunda üyenin yönetimden mevcut bir alacağının olması halinde, Yönetim bunu muhtemel bir zarardan mahsup etmek amacı ile 60 (altmış) gün alıkoyabilir.

2.7. Yönetim, Nedenben’de ortaya konulan kurallara uymayan herhangi bir davranış sebebiyle üyeliği iptal etme hakkına sahiptir. Ayrıca hile aldatma gibi durumlarla puan kazanma durumlarına karşı, bu durumun tespit edilmesi halinde yaşanılacak zararın üyeden tazmin edileceği üye tarafından kabul edilir.

2.8. Üyeler, NedenBen içerisinde içerik üretmek ve diğer hallerde puan kazanabilecektir. Bu puanlar yönetimin belirlediği hallerde kullanılabilecektir. Fakat yönetimin kullanıcı, üye ya da içerik sağlayıcının hesabını silmesi, hesabın üye tarafından silinmesi gibi herhangi bir silme, kapatma ve iptal durumunda puanlar silinecek ve kazanılmış olan puanlar geçersiz olacaktır.

2.9. Sözleşme, NedenBen tarafından hizmet sona erdirildiği takdirde tamamen sona erer ve kendiliğinden fesh olur. Fakat NedenBen alan adının değişmesi, ticari sahibinin ya da varsa ortaklığın değişmesi durumlarında aynen devam eder.

2.10. Üyeler kullanıcılar ve içerik sağlayıcılar, NedenBen’i kullanırken işbu sözleşme hükümlerine ve site kurallarına uygun şekilde davranacaklarını, aksi halde karşılaşabilecekleri hukuki yaptırımlardan sorumlu olacaklarını, NedenBen yönetimini bu davranışlardan dolayı sorumlu tutmayacaklarını, karşılaşılan tazminat gibi yaptırımların yönetim tarafından kendilerinden rücu edileceğini beyan, taahhüt ve kabul ederler.

2.11. Üye, yönetim tarafından belirlenen tüm kurallar ve hükümleri peşinen kabul etmiştir. Yönetim tarafından kurallar ve sözleşme hükümlerinde yapılacak herhangi bir değişikliği de kabul etmiş sayılırlar. Herhangi bir değişiklik halinde üyeler, değişiklik öncesinde kazanılmış hak şeklinde bir iddiada bulunamazlar. Üyeler, üye olmadan önce işbu sözleşme hükümlerini peşinen kabul etmişlerdir.

2.12. NedenBen içerisinde üyeler, kullanıcılar ve içerik sağlayıcıların oluşturduğu içerikler sebebiyle Nedenben ve reklam ile işbirliği içerisinde bulunulan kişi, kurum ve kuruluşlar sorumlu tutulamazlar.

2.13. Yönetim, içerik sağlayıcılar ve üyeler tarafından sağlanan içeriğin hukuka uygunluğunu denetlemek, araştırmak ve ortaya çıkarmak ile yükümlü değildir. Yönetim, NedenBen‘e yüklenen ve/veya sunulan içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmez. Üyelerin ve Kullanıcıların NedenBen‘deki her türden eylem ve işleminde hukuki ve cezai sorumluluk bizzat ilgili Üye, içerik sağlayıcı veya Kullanıcıya aittir.

2.14. Her Üye ve Kullanıcı, NedenBen‘de Yönetimin, NedenBen’in üçüncü kişilerin ve reklam ile işbirliği içinde bulunulan kişi, kurum veya kuruluşların haklarına saldırıda bulunmayacağını, bunlara aykırı içerik üretmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.15. Yönetim, NedenBen içerisine eklenen herhangi bir içeriği, değiştirme, silme ve kaldırma yetkisi ve hakkına sahiptir. Yönetimin değiştirme, silme ve kaldırma ile ilgili üyeye herhangi bir bilgi verme yükümlüğü yoktur. Bu içerikler NedenBen tarafından tek taraflı istenen her türlü koşulda kullanılabilir.

2.16. Yönetim ve NedenBen 5651 sayılı Kanun ve bağlı ilgili yönetmelikler uyarınca Yer Sağlayıcısı sıfatını haizdir. Yönetim, 5651 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca Yer Sağlayıcılara getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla Kullanıcıların, Üyelerin ve İçerik Sağlayıcıların NedenBen üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin olarak ilgili mevzuatta belirtilen nitelikteki verileri yasal süresi içinde kayıt altına alabilir ve saklayabilir.

2.17. Yönetim, NedenBen üzerinden Kullanıcılar, Üyeler ve/veya İçerik Sağlayıcılar tarafından kendisine iletilen bilgileri kullanabilir, ifşa edebilir, işleyebilir, paylaşabilir ve/veya saklayabilir.

2.18. NedenBen üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriklere ve veri tabanlarına üçüncü kişilerce yalnızca ilgili içeriklerin normal şekilde görüntülenmesi amacıyla ve/veya Yönetimin yazılı olarak izin verdiği çerçevede erişilmesi hukuka uygun olarak kabul edilir. Bunun dışında yapılan tüm erişimler görüntülenen içeriği elde etmek maksadıyla yoğun şekilde NedenBen‘den bilgi çekmek de dâhil olmak üzere hukuka aykırı olup Yönetimin dava ve takip hakları bu tür durumlar açısından her zaman için saklıdır.

2.19. NedenBe’e ait hiçbir içerik NedenBen üzerinden çekilemez, kopyalanamaz ve internet siteleri dahil olmak üzere hiçbir yerde NedenBen’in yazılı izni olmaksızın yayınlanamaz; aksi haller hukuka aykırı kullanım olarak değerlendirilir ve yönetimin dava açma ile tazminat talep etme hakkı saklıdır.

2.20. NedenBen’e ait olan ve NedenBen aracılığı ile erişilecek kişisel bilgiler üçüncü şahıslar ve firmalar ile paylaşılmayacaktır. Fakat üyenin kendi isteği ile bu bilgileri paylaşması durumunda NedenBen’in herhangi bir hukuki sorumluluğu yoktur. Bunların dışında yönetim, yasal mevzuat ve hukuk kuralları çerçevesinde yasal mercilerin üyeler ile ilgili talep ettiği bilgileri yasal mercilere vermekle yükümlüdür.

  1. YASAL ÇEKİNCELER

3.1. Üyeler, kendi aralarındaki mesajlaşma faaliyetlerinde hukuka aykırı hiçbir fiilde bulunamazlar. Hukuka aykırı fill ve eylemde bulunan üyenin sözleşmesi derhal feshedilir. Üyeler arasındaki mesajlaşmalarda yaşanacak herhangi eylem için yalnızca üyeler sorumludur ve NedenBen bu mesajlaşmalar ile ilgili doğabilecek zararların tazmini hakkını saklı tutar.

3.2. Üyeler ve kullanıcılar NedenBen’i kullanırken ve erişirken hukuka uygunluğu taahhüt ederler. Hukuka aykırı oluşabilecek herhangi bir fiil ve eylemin sorumluluğu tamamen üyeye aittir. Üyeya da kullanıcı, NedenBen’de yer alan hiçbir içeriği farklı bir amaç ile kullanmayacağını, dağıtmayacağını, paylaşmayacağını, işlemeyeceğini ve değiştirmeyeceğini taahhüt eder. Ayrıca NedenBen’de yer alan içerik ve NedenBen altyapısı, arayüzü ve içerisinde yer alan herhangi bir bilgiyi kullanarak NedenBen ile rekabete girmeyeceğini kabul, taahhüt ve beyan eder. İşbu sözleşmede yer alan herhangi bir maddeyi ihlal eden ve sınırlamaların dışına çıkan İçeriğe sahip Üyelere devlet, yargı makamları veya hak sahibi üçüncü şahıslar tarafından yöneltilen tüm hukuki ve cezai yaptırımlardan bizzat Üye sorumludur. Bu kapsamda NedenBen’in üyelerin içeriğinden kaynaklanan herhangi bir cezai yaptırım gerektiren fiil ve eylemde hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.3. Üye isimleri NedenBen’de kesinlikle değiştirilemez. Fakat üyeler profillerinde hukuka uygun herhangi bir profil fotoğrafı kullanabilir ve bu fotoğrafı değiştirebilir. Üyelerin İnternet vb. kanallar üzerinden bulabildikleri ve telif hakları kendilerine ait olmayan ya da geçerli bir lisansla ilgili telif haklarına sahip olmadıkları içeriklerin profil resmi olarak kullanılması yasaktır. Yasağa uymayan üyeler hakkında kanunların uygulayacağı cezai müeyyidelerde NedenBen’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.4. Üye verilerinin yetkisi olmayan kişilerce okunmasından (Üyenin bilgilerini başka kişilerle paylaşması, NedenBen‘den ayrılırken çıkış yapmaması vb. durumlardan) ortaya çıkabilecek muhtemel zararlarda NedenBen’in hiçbir hukuki sorumluluğu yoktur. Bu durumdan NedenBen zarar görmesi durumunda zararın tazmini hakkı saklıdır.

3.5. NedenBen sürekli yenilenen ve düzenlenen bir platformdur. Bu sebeple zaman zaman teknik aksaklıklar ve verilen hizmette kesintiler yaşanabilir. Hizmette yaşanan kesintilerden NedenBen sorumlu değildir.

3.6. NedenBen, her türlü iletişim ağı, çevrimiçi sistemler, servis sağlayıcıları, bilgisayar teçhizatı ve yazılımları ile ilgili başarısızlık ve sorunlardan, internet trafiğindeki tıkanıklıktan ya da Üyelere, Kullanıcılara veya herhangi üçüncü bir kişiye zarar verecek yazılımlar yüklemek gibi teknik konulardan doğan aksaklıklardan da sorumlu değildir. Yönetimin siteye zararlı yazılım veya sistem yükleme girişiminde bulunan üye, kullanıcı, içerik sağlayıcı ya da herhangi bir kişi ile ilgili yasal süreçleri başlatma hakkı saklıdır.

3.7. NedenBen, çevrimiçi ya da çevrimdışı konumdaki hiçbir Üyenin ya da kullanıcının davranışlarından, tavır ve hareketlerinden sorumlu değildir. Hiçbir koşulda NedenBen‘in kullanımı, içeriği, ister çevrimiçi ister çevrimdışı konumda olunsun Üyeler arasındaki iletişim ve etkileşimden doğan kayıp, hasar, zarar, ölüm ve sair de dâhil olmak üzere hiçbir sonuçtan sorumlu değildir.

3.8. Sözleşmenin üye tarafından kabul edildiği tarih itibariyle, öngörülemeyen sıkıntılardan ötürü (doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde arıza vb.) sorumluluklarını yerine getirememesi durumunda bu sıkıntılar mücbir sebep olarak kabul edilecektir.

3.9. NedenBen, mücbir sebepleri üyelerine duyurmak ile yükümlüdür. Yasal olarak mücbir sebep olarak kabul edilen herhangi bir durumdan ötürü görevini yerine getiremeyen NedenBen, herhangi bir sorumluluk altında bırakılamaz. Bu gibi durumlarda herhangi bir tazminat yükümlülüğü NedenBen açısından doğmayacaktır. Mücbir sebepler, yönetimini gerekli kontrolleri sağlamasına rağmen elinde olmayan sebeplerle ortaya çıkan durum ve haller olarak nitelendirilir. Bunun yanında, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep kapsamında değerlendirilecektir.

3.10. 3.8 ve 3.9 maddelerinde anılan zorlayıcı sebep hali 10 (on) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak işbu Sözleşmeyi fesih hakkı doğar.

3.11. Soru, cevap, yorum, düşünce yazısı ve diğer ileti, fotoğraf veya videolar ile her türden sair içerik işbu Üyelik Sözleşmesine ve NedenBen içerisinde herhangi bir şekilde iletilen tüm bilgilendirme ve belgelerin tamamına uygun olarak sunulduğu takdirde NedenBen‘e kabul edilmektedir. Üyelerin yayınladığı yorum ve benzeri İçerik, zararlı, hatalı ya da aldatıcı olabilir. Bu sebeple tüm Üyelerin ve Kullanıcıların dikkatli ve sağduyulu davranmaları gerekmektedir. Yorum ve benzeri bilgi girilebilen alanlarda özel bilgi vermemek Üyelerin şahsi sorumluluğundadır. Bu tip paylaşımlarda NedenBen’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.12. NedenBen bağlantı verdiği ya da banner tanıtımı yaptığı diğer sitelerin ve/veya uygulamaların içeriklerinden hiçbir şekil ve surette sorumlu değildir.

3.13. Üyeler arasındaki anlaşmazlıklardan doğan herhangi maddi ya da manevi zarardan NedenBen ya da Yönetim sorumlu değildir. Yönetim, bu gibi durumlarda herhangi bir uyarı yapmaksızın üyeliği iptal etme hakkına sahiptir. Yönetim, NedenBen‘de var olan ve/veya ileride olabilecek Kullanıcılar ve /veya Üyeler arasında etkileşimi mümkün kılan herhangi bir içeriğin işbu Üyelik Sözleşmesini ve/veya NedenBen üzerinde herhangi bir şekilde iletilen tüm bilgilendirme ve belgelerde belirtilmiş hususları ihlal ettiği ya da saldırgan, yasa dışı, Üyelerin haklarını ve güvenliğini tehdit eden unsurlar içerdiği gerekçesiyle denetleyebilir ve hatta bu sebeplerle ilgili Üyeliği iptal edebilir ya da Kullanıcının erişimini kısıtlayabilir ya da engelleyebilir.

3.14. Üyeler ve Kullanıcılar NedenBen‘i kullanılırken; suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek; yerel ve ulusal yasalara ya da uluslararası anlaşmalara ters düşecek bir durum yaratan ya da böyle durumları teşvik eden, her türlü yasa dışı, hakaret ya da tehdit içeren, küfür içeren, küçük düşürücü, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı içerik yayınlayamaz ya da bunları herhangi bir şekilde NedenBen içerisinde iletemez.

3.15. Üyeler üçüncü bir kişinin gizlilik hakkını ya da yayın haklarını çiğneyen, telif hakları, ticari marka hakları veya başka mülkiyet hakları tarafından korunan ya da bu sınıflara giren malzemelerden uyarlanan hiçbir bilgi, yazılım ya da başka bir malzemeyi sahibinden ya da haklarını elinde tutan kişiden izin almaksızın NedenBen‘de iletemez. Üyeler yapabilecekleri haksız rekabet hükümlerine aykırı hareketlerinden kendileri sorumludurlar, bunlardan NedenBen‘in ve/veya Yönetimin sorumlu tutulması hiçbir şekil ve surette söz konusu değildir.

3.16. NedenBen, doğrudan sistemde bulunan Üyelere ya da onların e-posta adreslerine, ticari ya da reklam amaçlı istek dışı mesaj gönderilmesi, Üyelerin bu amaçla başka bir internet sitesine yönlendirilmesi ve NedenBen‘de var olan ve ileride oluşturulabilecek interaktif alanların bu şekilde kanun ve yetki dışında kullanılması gibi durumlarda hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Herhangi bir içerikten yalnızca ve sadece içeriği gönderen kişi sorumludur ve gerek Yönetim gerekse NedenBen gönderilen içeriğe ilişkin hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. İçerikten kaynaklanan tüm talep ve sorumluluklara karşı içerikleri gönderen Üye gerek Yönetimden gerekse üçüncü kişilerden kaynaklanacak talepleri tazmin etmeyi peşinen kabul eder. Üyeler NedenBen‘in içerikleri izlemediğini ve denetlemediğini ve fakat içeriğin NedenBen kurallarını ihlal ettiğine veya başka bir nedenle Yönetim için, diğer Üyeler, Kullanıcılar veya üçüncü bir kişi için zararlı olduğuna tamamen kendi inisiyatifine dayanarak kanaat getirirse herhangi bir sebeple her türlü içeriği inceleme ve kaldırma hakkını saklı tuttuğunu, bununla birlikte Yönetimin herhangi bir içeriğe yanıt verme yükümlülüğünün bulunmadığını peşinen kabul eder.

3.17. Üyeler, ticari amaç taşıyan ya da reklam içeren hiçbir bilgi, yazılım ya da malzeme yayınlayamaz, postalayamaz ya da iletemez. Diğer Üyelerden herhangi bir ürün satın almak ya da onlara ürün satmak gibi bir talepte ve reklam faaliyetinde bulunamaz. Bu amaçla Üyelere yönelik “e-posta zincirleri” kurulamaz. Bu gibi durumların tespiti halinde söz konusu Üyenin üyeliğine derhal son verilecektir. NedenBen‘in ve Yönetimin bu durumdan kaynaklanan her türlü zararı Üyeden talep etme hakkı saklıdır.

3.18. NedenBen‘de bulunan bütün yazılı, resimli, sesli, grafik içeren ve/veya içermeyen tablo gibi materyallerin her hakkı saklıdır. Bu materyallerin kopyalanmak suretiyle kişisel sayfalarda yayınlanması ve/veya pazarlanması kesinlikle yasaktır. Kişisel sayfalarda bu türden materyallerin kullanılması durumunda mutlaka kimden alıntı yapıldığını ve/veya alıntı yapılan şahıs ve ticari kurumun izin verdiğini belirten bir bilginin sayfanın açıkça görünür bir alanına eklenmesi zorunludur. Aksi halde doğabilecek kanuni ihtilaflarda NedenBen hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

3.19. Üyeler, gönderilen her türlü içerik için, Yönetime söz konusu içeriği kullanma, kopyalama, değiştirme, silme, uyarlama, yayınlama, tercüme ettirme, buna dayalı türev eserler oluşturma, satma ve dağıtma hakkını ve söz konusu içeriği herhangi bir ücret ödemeden dünya genelinde herhangi bir form, ortam veya teknolojiye aktarma hakkını, süresiz, geri dönülemez, telifsiz, devredilebilir bir hak ve lisans olarak vermektedirler Bu sebeple, NedenBen‘e lisansını verilmek istenmeyen herhangi bir yorumu, gizli bilgiler veya öyküleri, ürün fikirlerini, bilgisayar kodunu veya orijinal eser ve benzeri gibi ürünleri NedenBen‘e göndermeyiniz. Ayrıca, Üyeler gönderilen içerikle birlikte verilen ismin kullanma hakkını da Yönetime devretmektedirler.

3.20. Üyelerin paylaşımlarını düzenleyemeyecek ve silemeyecek olmalarına rağmen Üyelerce sağlanan her türden içerik Yönetim tarafından değiştirilebilir, silinebilir ya da Üyelerce paylaşılan soru vb. içeriklerin başlıkları ya da detayı imla ya da anlam hataları nedeniyle Yönetim tarafından düzenlenebilmekte ve değiştirilebilmektedir.

3.21. Yönetim, NedenBen dâhilinde kişisel verileri gizli tutmak için gerekli tedbirleri almaktadır. Kullanıcılar ve Üyeler, Yönetim tarafından alınan önlemlere rağmen NedenBen‘e yapılan her türlü iç ya da dış saldırı sonucu kişisel verilerin herhangi bir şekilde zarar görmesi veya bunların üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda NedenBen‘in ve Yönetimin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını peşinen kabul etmekte ve bu nedenlerle doğrudan ya da dolaylı olarak oluşan ya da oluşabilecek zararlardan NedenBen‘i ve Yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutmayacaklarını peşinen kabul ve beyan ederler.

3.22. Üyeler, ticari amaç taşıyan ya da reklam içeren hiçbir bilgi, yazılım ya da malzeme yayınlayamaz, postalayamaz ya da iletemez. Diğer Üyelerden herhangi bir ürün satın almak ya da onlara ürün satmak gibi bir talepte ve reklam faaliyetinde bulunamaz. Bu amaçla Üyelere yönelik “e-posta zincirleri” kurulamaz. Bu gibi durumların tespiti halinde söz konusu Üyenin üyeliğine derhal son verilecektir. Sitenin bu durumdan kaynaklanan her türlü zararını Üyeden talep etme hakkı saklıdır.

3.23. Yönetim, NedenBen‘e kendi iradesi dışında yüklenen dosyalardan dolayı hiçbir şekilde hukuki ve cezai olarak sorumlu değildir. Gönderilen dosyalar Türkiye Cumhuriyeti’nin ve NedenBen‘in o an ziyaret edilmekte olduğu ülkenin yürürlükteki tüm yasalarına uygun olmalıdır. Her dosyanın, gönderildiği tarih, zaman ve IP numarası ile birlikte kaydı tutulmaktadır. Kullanıcıların ve/veya Üyelerin gönderdiği ve/veya yüklediği bir dosyanın herhangi bir suç unsuru teşkil etmesi durumunda doğacak sorumluluk dosyayı gönderen ve/veya yükleyen kişinin üzerinde olacaktır.

3.24. NedenBen üzerinden başka sitelere ve/veya uygulamalara verilen bağlantılar ve/veya yönlendirmelerin varlığı NedenBen dışındaki diğer site, uygulama ya da sayfaların içeriklerinin denetlendiğini söylememektedir. Bu bağlantılardan erişilebilecek NedenBen dışı diğer içerikten dolayı NedenBen‘in ya da Yönetimin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. NedenBen üzerindeki bağlantılar vasıtasıyla erişilebilen her türden tüm üçüncü taraf bağlantılarda yapılacak işlemlerden doğacak zarardan NedenBen ve Yönetim hiçbir şekil ve surette sorumlu değildir. Kullanıcılar ve Üyeler bu bağlantılara eriştiğinde her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun tamamen, yalnızca ve istisnasız kendilerinde olduğunu kabul, taahhüt ve beyan ederler.

  1. MUHTELİF HÜKÜMLER

4.1. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin ve ihtilafların yönetiminde ve çözümlenmesinde yabancılık unsuru bulunması hali de dâhil olmak üzere her durumda Türkiye Cumhuriyeti Hukuku uygulanacaktır. Her türlü ihtilafın hallinde ise Muğla Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

4.2. İşbu Sözleşme; Üye, NedenBen‘e üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arasında hüküm ve sonuçlarını uygulamaya devam edecek; Üyenin üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması, silinmesi, iptal edilmesi hallerinde ise sona ermiş sayılacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi zaman içinde Yönetim tarafından tek taraflı değişikliğe tabi tutulabilir. Üye, NedenBen‘e her giriş yaptığında güncellenmiş Sözleşme maddelerini aynen kabul etmiş sayılacaktır. Kullanıcılar ise NedenBen‘e eriştikleri her an ve sürede işbu Sözleşmeyi kabul etmiş durumdadırlar ve Sözleşme her zaman ve surette herhangi bir fark olmaksızın Kullanıcılar için yürürlüktedir.

4.3. Yönetim, Üyelerin işbu Sözleşmeyi ve/veya NedenBen içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda, herhangi bir sebep göstermeksizin Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve Üyeler, fesih sebebiyle, varsa Yönetimin uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Kişilerin fikri ve sınai haklarını ihlal eden içeriklerin NedenBen’e yüklenmesi durumunda oluşacak tazminat yükümlülüğü üyeye aittir. Üyenin kendisinin kullanımı amacıyla oluşturduğu üye profilini başka birine devretmesi, üçüncü kişilerle paylaşması ve ortak kullanım gibi hallerde sözleşme yönetim tarafından feshedilebilir. Bunula birlikte oluşabilecek zararlardan üye yükümlüdür. Ayrıca üyenin, kişilik haklarına saldıran ve başkalarının hak ve kişiliklerini zedeleyici içeriklerinden de yine üye sorumludur. Bu ve benzeri hallerin hiçbirinden NedenBen sorumlu tutulamaz.

  1. FİKRİ ve SINAİ HAKLAR

5.1. NedenBen‘in veri tabanı, ara yüzü, tasarım, metin, kodlar ve tüm görsel-işitsel öğeleri ve fakat NedenBen üzerindeki NedenBen yapıtaşı niteliğindeki tüm ögelerin fikri mülkiyet hakları Yönetime aittir ve/veya Yönetim tarafından üçüncü bir kişiden hukuken geçerli bir lisans altında edinilmiştir.

5.2. NedenBen‘de kullanılmakta olan resim, grafik, fotoğraf ve benzeri türden içeriklerin, NedenBen içerisinde ifade edilen sınırların dışında Kullanıcılar, Üyeler ve/veya üçüncü şahıslar tarafından hiçbir surette kullanılamaz. Bu türden içeriğin izinsiz kullanımı; telif hakları ihlali, ticari markalarla ilgili hükümlerin ya da diğer geçerli mevzuatın ihlali olarak değerlendirilir.

5.3. Kullanıcılar, üyeler ve içerik sağlayıcıları, Yönetimin NedenBen üzerinde bulunan ve telif haklarına tabi olan çalışmalarını satmak, paylaşmak, dağıtmak, işlemek, düzenlemek, değiştirmek gibi haklara sahip değildir.

  1. GİZLİLİK BİLDİRİMİ

6.1. Yönetim işbu Gizlilik Bildirimi maddesi vasıtasıyla Kullanıcılarının ve Üyelerinin gizliliğini korumak için belli düzenlemeler yapmıştır. Bu bildirim içerisinde ortaya konan ilkeler NedenBen üzerinde sağlanacak içerikler ve kişisel bilgiler ile kişisel olmayan bilgilerin uygulanması konuları mevcuttur. NedenBen Kullanıcıları ve Üyeleri belirtilen bu ilkelerin tümünü açık irade beyanlarıyla kabul ederler.

6.2. Kişisel bilgileriniz; kişi ad-soyad, şirket/kurum bilgileri, IP adresi, posta adresi, telefon numarası, e-posta adresi veya Kullanıcıları/Üyeleri tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içerebilir.

6.3. NedenBen ve Yönetim, Üyelerinin ve Kullanıcıların NedenBen‘de sağladıkları bilgileri, istatistiki bilgi olarak işlemek, reklam, pazarlama ve işbirliği amacıyla kullanmak ve NedenBen’in içerikleri ile site kullanımının kalitesini arttırıcı çalışmalarda kullanma haklarına sahiptir. NedenBen‘e ve Yönetime bu haklarını kullanmak üzere Üyeler ve Kullanıcılar işbu Sözleşme çerçevesinde özgür iradeleri ile kabul ettiklerini beyan ederler. Yönetim, bu türden bilgileri işbu Sözleşme ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen reklam ve pazarlama veya benzeri amaçlarla ortaklık ilişkisi içinde olduğu ya da olacağı sair üçüncü kişilerle paylaşabilir ya da kendisi dilediği şekilde kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde Kullanıcılarla ya da Üyelerle iletişime geçmek amacıyla da kullanılabilecektir.

6.4. Yönetim tarafından talep edilen Üyelik için gerekli bilgilerin dışında da Kullanıcılar/Üyeler tarafından sağlanan bilgiler veya NedenBen üzerinden yapılan işlemlerle ilgili olarak otomatik ya da başkaca şekilde elde edilen ya da tespit edilen IP numarası gibi bilgiler; Yönetim ve işbirliği içinde olduğu kurum ya da kişiler tarafından, Üyelik Sözleşmesi ve NedenBen üzerinde herhangi bir şekilde iletilen tüm bilgilendirmeler ve belgelerle belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da çeşitli istatistiki değerlendirmeler, pazar araştırmaları ve benzeri amaçlarla kullanılabilir.

6.5. Yönetim, NedenBen içerisinde başka internet siteleri ile bağlantı kurabilir. Yönetimin bu şekilde dış bağlantı vasıtasıyla erişilen harici sitelerin içerik ve gizlilik hususlarındaki bildirim, politika ve uygulamalarına yönelik herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

6.6. Yönetim, Üyelerin ve Kullanıcıların NedenBen‘i kullanımı hakkındaki bilgileri çerez-cookies kullanarak elde edebilir.

6.7. Yönetim, işbu Gizlilik Bildirim maddesinde belirtilen genel hükümler dışında da Kullanıcılara ve Üyelere ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir.

  1. YÜRÜRLÜK

7.1. İşbu Sözleşmeyle ortaya konulan ya da atıfta bulunulmayan diğer tüm NedenBen belgeleri ve NedenBen üzerinde herhangi bir şekilde iletilen tüm bilgilendirmeler ve belgelerle birlikte tam bir ayrılmaz bütün oluşturan işbu 7 (yedi) madde ve alt maddelerinden oluşan Üyelik Sözleşmesi, Üyeler için Üyenin elektronik olarak onay vermesi anında ve Kullanıcılar içinse NedenBen‘e ilk erişimin sağlanması anında karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

7.2. Yönetim herhangi bir zamanda işbu Sözleşmenin maddelerinden birini, bir kısmını ya da tamamını değiştirerek, güncelleyerek yeni halini NedenBen‘de yayınlama hakkını saklı tutar. Metnin değiştirilmiş yeni hali NedenBen‘de yayımlandığı tarihte geçerli olur ve metin başlangıcında belirtilen tarihte yürürlük kazanmıştır. Yönetim tarafından işbu metinde yapılan her tür değişiklik Üyeler ve Kullanıcılar tarafından önceden kabul edilmiş sayılmaktadır. İşbu Sözleşmenin Kullanıcının ya da Üyenin tek taraflı beyanı ve talebi ile değiştirilebilmesi söz konusu değildir.