woman male like reply
Düşünceler

Ailede Yeterli Sevgiyi Görememenin Çocuklara Yansıyan Durumları

Maalesef ki her çocuk dünyaya şanslı olarak gelemeyebiliyor. Anne ve babasından gereken ilgiyi görmeyen nice çocuklar var. Allah bizleri merhameti bol insanlarla karşılaştırsın dileklerimle beraber, ailesinde yeterli sevgi görmemiş çocukların bazı özelliklerine geçelim.

Tabii ki bu özellikler, bazı çocuklarda yeterli sevgiyi görse bile çıkabilir ancak biz burada sadece bazı genel durumlara yer vereceğiz.

Aşırı agresif olmak

Bir çocuk aileden nasıl gördüyse o şekilde gelişir ve büyür. Sevgi yerine, hakarete maruz kalan bir çocuğun sinirlilik düzeyi diğer insanlara göre daha fazla olabilir. Agresif davranışlarda bulunabilir. Tabii ileride bu çocuk gerçek sevgiyle veya çevresinin de desteğiyle düzelebilir lakin içinde ağır yaralar olduğu için öfke kontrolünü sağlamada zorlanabilir.

Son derece alıngan olmak

Sevgi görmeyen çocuklar, sürekli bu durumu hep kendilerinde ararlar. Aradıkça da söylenen sözleri veya yapılan her davranışı kendi üzerlerine alınırlar. Artık her şey onlara batmaya başlar. Çünkü sevgiden olmadığını bilirler bazı şeylerin.

Özgüven eksikliği

Devamlı hakarete maruz kalan bir çocuk, kendini değersiz ve işe yaramaz hisseder. Kendini beğenmemeye başlar. Yaptığı her şeyin yanlış olduğunu düşünür ve artık kendine güvenmez. Bazı şeylerin üstesinden gelemez. Bu da hayattaki başarısını olumsuz yönde etkiliyebilir.

Hep bir arayışta olmak

Ailesinde yeterli sevgiyi göremeyen çocuklar hep bir sevgi arayışında olurlar. Çünkü sevmek ve sevilmek her insanın ihtiyacıdır. Bu ihtiyacı ailesinde karşılanmayan bir çocuk, başka türlü bu ihtiyacı gidermeye yönelir ve bu arayışı yanlış fikirlerle, yanlış arkadaşlarla birleşebilir. Bu da çocuğun tehlikelerle karşı karşıya kalmasına sebep olabilir.

İçine kapanıp sessizliğe bürünmek

Bazen oldukça sessiz ve hiç konuşmayan çocuklar görürüz. Eğer başka bir rahatsızlığı yoksa bu çocukların aşırı sessizliği büyük ihtimalle ailedeki problemler yüzünden olabilir. Çünkü bu durum sevgi görmeyen çocuğun içinde ağır yaralar açmıştır ve çocuk dünyayla iletişimini kesmiş olabilir.

Şiddete meyilli olmak

Dikkat edersiniz küçük bir çocuğa kızdığınızda onun eline hafifçe vursanız bile o da sinirlenince size vurur. Bir çocuk ailesine özenir ve onlar gibi olur. Şiddet ortamında büyüyen bir çocuk da bunu artık normal bir davranış olarak kabul ettiği için, dolayısıyla da şiddete meyilli olarak büyür.

Çocuklar bize yaratıcının en büyük emanetidir. Emanetlere gerektiği gibi sahip çıkabilmemiz dileklerimle..

Okuduğunuz için teşekkür ederim. :)